fb


2010-10-27 11:36

Vänsterpartiet föreslår differentierad bensinskatt

| Mer

Ekonomi

Idag avslutas den allmänna motionstiden i riksdagen. I en motion föreslår Vänsterpartiet att kostnaderna för att köra bil ska göras lägre i glesbygd än i andra områden av Sverige.

- I Vänsterpartiet vill vi satsa på utbyggd kollektivtrafik och miljövänliga bränslen för att minska utsläppen av växthusgaser. Samtidigt måste vi inse att de som bor i verklig glesbygd kommer att behöva bilen även i framtiden. Därför att det rimligt att kostnaden för bilismen är lägre i glesbygd än i storstäder, menar Jonas Sjöstedt. riksdagsledamot från Västerbotten, som är en av initiativtagarna till motionen.

Motionen ger regeringen i uppdrag att utreda två olika modeller för att minska kostnaderna för bilismen i glesbygd, antingen via sänkt bensinskatt eller via fordonsskatten. Tanken är att reformen ska kunna genomföras under mandatperioden och att den ska finansieras genom en mindre höjning av kostnaderna för bilism i icke glesbygd.

-Fördelen med ett lägre bensinpris vid pumpen i glesbygd är att det också skulle göra att bensinmackar som idag läggs ner istället skulle kunna överleva. De är viktiga servicefunktioner i glesbygd.

Tidigare har förslaget haft stöd av Vänsterpartiet i flera glesbygdslän. Nu är det hela partiets politik.

-Som representant för ett glesbygdslän är jag mycket nöjd över att Vänsterpartiet har utvecklat sin politik på det här området. Vi måste skapa bra förutsättningar för att hela Sverige ska leva, menar Sjöstedt.

för mer information ring: Jonas Sjöstedt 070-5541521

Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor