fb


2010-01-19 15:07

Ulla Hamilton: Vill MP höja parkeringsavgifterna med 312 miljoner kronor?

| Mer

Politik MP har i sin budget aviserat att de ska ta in ytterligare 250 miljoner kronor från dem som vill parkera sin bil. Med parkeringsmoms innebär det att MP:s höjning i praktiken blir 312 miljoner kronor, som stockholmarna ska betala via sina parkeringsavgifter. En jämförelse mellan gällande avgifter och miljöpartiets förslag bifogas som pdf.

– Miljöpartiets avgiftschock för stockholmarna visar att deras politik inte är förankrad i människors vardag. Konsekvensen av Miljöpartiets förslag är att till exempel en blå biljett kommer att kosta 40 kr/timmen vardagar mellan 9-17 och 19 kr/timmen övrig tid. Boendeparkeringsavgiften i innerstaden kommer att hamna på 1125 kr/månaden och i ytterstaden ska bilisterna betala 375 kr/månaden, säger Ulla Hamilton, miljö- och trafikborgarråd (M).

– Det är tydligt att Miljöpartiet har siktet inställt på att jaga alla bilister i Stockholm i stället för att jaga utsläppen. Utöver avgiftshöjningarna vill MP dessutom minska antalet parkeringsplatser med 5 procent per år framöver. Detta trots att vi ser att nya hållbara bränslen utvecklas i snabb takt och bilparken moderniseras. Bilen har en plats även i framtidens Stockholm, säger Ulla Hamilton (M).

Bakgrund
Den 14 januari i år meddelade Regeringsrätten att mervärdesskatt (moms) ska tas ut på gatuparkeringsavgifter, vilket Stockholms stad nu måste acceptera. Den nuvarande majoriteten har beslutat att mervärdeskatten ska ingå i parkeringsavgifterna och således tillkommer inga avgiftshöjningar för stockholmarna.Annonsbilliga resor