fb


2010-10-07 9:40

Sverige drar in stöd till kampen mot aids, tuberkulos och malaria

| Mer

Medicin

Sverige drar nu in sitt stöd till Globala fonden för aids, tuberkulos och malaria - något som kan få ödesdigra konsekvenser för miljoner människor, befarar den medicinska humanitära organisationen Läkare Utan Gränser. I tisdags avslutandes konferensen i New York då givarländerna annonserade sitt finansiella stöd till fonden. Sverige var ett av de få länder som inte bidrog.

– Det är fruktansvärt att ett land som Sverige som länge visat ett starkt engagemang i kampen mot hiv/aids bland annat genom sitt stöd för Globala fonden nu väljer att göra en u-sväng. Agerandet sätter många liv på spel när behovet av finansiering för dessa sjukdomar är stort, säger Kristina Bolme Kühn, ordförande för Läkare Utan Gränser i Sverige.

Två tredjedelar av all internationell finansiering av malaria och tuberkulos, och närmare en fjärdedel av finansieringen för att bekämpa hiv/aids kanaliseras via Globala fonden. De bidrag på 73 miljarder kronor som givarländerna tillsammans lovade till fonden vid mötet i New York är avsevärt mindre än vad som krävs för att fortsätta successiv utvidgning av insatserna. Det är även en bra bit under beräkningarna för vad som behövs för att pågående program skall kunna fortsätta. Många givarländer hänvisar till den globala finanskrisen som förklaringen för minskat stöd. Länder som Italien och Irland har dragit in sitt stöd medan Tyskland och Danmark har behållit sina bidrag på tidigare års nivåer. Samtidigt har länder som USA, Frankrike och Norge ökat sina bidrag, om än långt ifrån så mycket som krävs för att möta behoven.

Från att tidigare varit bland de tio största givarna till fonden, beslutade Sverige att inte ge några bidrag alls vid mötet. Sveriges representant på mötet, nytillträdde aidsambassadören Anders Nordström motiverade detta beslut med att Globala fonden måste vidta starkare åtgärder för att förhindra korruption och garantera bättre uppföljning av fondens bidrag. 

För att komma åt korruption är det rationellt och effektivt att exponera, undersöka och återkräva förskingrade pengar - just de åtgärder som Globala fonden utövar med kraft. Sveriges hållning att inte bidra med medel, kopplat till organisatoriska frågor, framstår snarare som en ursäkt och politisk manöver än ett uppriktigt försök att lösa några problem. Kollektiv bestraffning genom att hålla tillbaka medel för livräddande insatser är irrationell i detta sammanhang.

– Det är oanständigt att Sverige använder sig av finansiering av Globala fonden för att markera en politisk linje. Just nu står så mycket på spel både för de människor som väntar på behandling och för de pågående hiv-insatser som visat sig vara effektiva och som riskerar att avstanna eller radikalt minskas. Det är viktigt att förstå att det är välfungerande insatser som kommer att drabbas, säger Kristina Bolme Kühn.

Nu behövs en krisplan och behovet av kompletterande bidrag är akut för att nuvarande program ska kunna fortsätta och för att effektiva behandlings- och preventionsprogram mot aids, tuberkulos och malaria ska kunna utökas och fortsätta förbättras.

–Vi förväntar oss nu att Sverige snarast tillåter Globala fonden att inkludera ett svenskt stöd för de kommande tre åren i sina beräkningar. Detta måste sedan innan årets slut åtföljas av en officiell utfästelse om ett utökat svenskt bidrag som motsvarar de faktiska behoven i kampen mot de tre sjukdomarna, säger Kristina Bolme-Kühn.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor