fb


2009-12-10 8:00

Dåva 2 öppnar för ett grönare Umeå

| Mer

Kommun

På FN:s klimatkonferens i Köpenhamn diskuterar världens ledare åtgärder för att bromsa den globala uppvärmningen.
Världsomspännande beslut är bra, men även lokala insatser spelar roll.
– På Umeå Energi gör vi allt för att minska vår klimatpåverkan. Nu är vi till exempel inte längre beroende av olja i vår bränslemix, berättar Göran Ernstson, vd och koncernchef.

I går presenterade Svensk fjärrvärme statistik som visar att svenska energibolag ökat andelen biobränsle i sin värmeproduktion med 5 procentenheter mellan 2007 och 2008, från 43 till 48 procent. Samtidigt har andelen fossilt bränsle, däribland olja, minskat med 2,5 procentenheter.

Umeå Energi ligger i utvecklingens framkant. På knappt 25 år har koncernen gått ifrån ett kraftigt oljeberoende till att nästintill uteslutande använda avfall och biobränsle i bränslemixen. Att allt fler väljer fjärrvärme, denna klimatvänliga uppvärmningsform, syns inte minst på Umeås stadssilhuett, där de stora skorstenarna nu är ett minne blott.

I dag utgörs Umeå Energis bränslemix istället av knappt en procent olja, resterande 99 procent är olika former av restprodukter. Tacka det nya kraftvärmeverket Dåva 2 för det.

– Vi tar över anläggningen från våra entreprenörer i mitten av januari. Just nu trimmas de sista delarna in och olika typer av prestanda mäts och kontrolleras, däribland miljöprestanda, säger Göran Ernstson förväntansfullt.

Det är ett stort och historiskt steg för Umeå Energi, som satsat över 2 miljarder kronor på miljöanpassad energiproduktion och som i och med detta än mer närmar sig koncernens vision ”hållbara förhållanden”.

– Vi tar vårt samhällsansvar på största allvar. Vår satsning på klimatvänliga energialternativ, som biobränsle, sol, vind och vatten, ska vi fortsätta att utveckla, berättar Göran Ernstson.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor