fb


2009-12-01 11:40

15 kvinnliga forskare får bättre karriärmöjligheter

| Mer

Ekonomi

Disputerade kvinnliga forskare behöver bättre karriärmöjligheter. 15 kvinnor får nu upp till halva lönen betald för att jobba i en ledande forskningsmiljö genom VINNOVAs VINNMER-program.

Närmare 150 disputerade forskare får under 2007-2014 möjlighet till vidare forskarmeritering baserat på strategiska samarbeten. Sammanlagt satsas 600 miljoner kronor, varav drygt 300 miljoner kronor från VINNOVA och drygt 50 miljoner kronor från EU-kommissionen. VINNOVA finansierar upp till halva forskarlönen under tre år. Forskarens arbetsgivare finansierar resten av lönen. Hittills har 63 kvinnliga forskare fått sin forskarlön finansierad av VINNOVA. Nu får ytterligare 15 kvinnor finansiering för följande samarbeten:

 • Rachel Heimeier, Karolinska Institutet och National Institutes of Health, Maryland, USA
 • Anna Smed-Sörensen, Karolinska Institutet och Genentech, Inc, San Fransisco, USA
 • Franziska Klügl, Örebro universitet och Universität Augsburg, Tyskland
 • Anna Fahlgren, Linköpings universitet och Hospital for Special Surgery/Cornell University, New York, USA
 • Sara Bengtsson, Karolinska Institutet och Wellcome Trust Center for Neuroimaging, University College, London, Storbritannien
 • Anna Falk, Karolinska Institutet och Wellcome Trust Center for Stem Cell Research, University of Cambridge, Storbritannien
 • Edith Ngai, Uppsala universitet och University of California, Los Angeles, USA
 • Leila Ghalebani, Stockholms universitet/Karolinska Institutet och Helsinki University of Technology, Finland
 • Ramia Mazé, Interactive Institute och Institute of Design, Illinois Institute of Technology, Chicago, USA
 • Karin Lundberg, Karolinska Institutet och Kennedy Institute of Rheumatology, Imperial College, London, Storbritannien
 • Kie Kasuga, Karolinska Institutet och Harvard Medical School, Boston, USA
 • Marie Skepö, Lunds universitet och Chalmers
 • Lisa Kaati, FOI och Uppsala universitet
 • Maria Normark, Södertörns högskola och Stockholms universitet
 • Gemma Vall-llosera, Lunds universitet och Ericsson AB

VINNMER ska bidra till att öka antalet forskarmeriterade som kan bli framtidens ledare vid universitet, högskolor, centrumbildningar, forskningsinstitut och företag. En svaghet i dagens system är att relativt få kvinnor meriterar sig. VINNMER inriktas därför främst på att förstärka möjligheterna till forskarmeritering efter doktorsexamen för disputerade forskare inom områden med behov av bättre könsbalans på senior nivå.

VINNMER har i år fått ett nytt delprogram, Marie Curie Chair, för att underlätta strategiska rekryteringar till Sverige i samband med att VINNMERs budget utökas med 50 miljoner kronor från EU-kommissionen. Nästa ansökningstillfälle inom VINNMER är 8 april, 2010.

Läs mer om VINNMER.

För ytterligare information: Ranya Said, VINNOVA, telefon 08-473 30 69, e-post Ranya.Said@VINNOVA.se eller Erik Litborn, VINNOVA, telefon 08-473 31 98, e-post Erik.Litborn@VINNOVA.se


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor