fb


2010-09-21 13:30

Franz Kafka och Bruno Schulz – gränslandets mästare

| Mer

Ekonomi

Pressvisning av Franz Kafka och Bruno Schulz – gränslandets mästare äger rum fredagen 1 oktober kl. 11.30 på Judiska Museet, Hälsingegatan 2. Vi bjuder på en lättare lunch samt ger en presentation av utställningen.

OSA senast 29 september till yael@judiska-museet.se eller på 08- 55 77 35 63

 I utställningen Franz Kafka och Bruno Schulz – gränslandets mästare på Judiska museet i Stockholm får vi följa hur en europeisk identitet håller på att formas på gränsen mellan det gamla och det nya samhället. Än idag är frågeställningar kring Europa och identitet aktuella, och vi tror att Kafka och Schulz kan ha något att säga om den saken.

 ? Vi har upptäckt en skatt, som vi vill dela med oss av till den svenska allmänheten. Jag är övertygad om att utställningen kommer att bli magisk och oförglömlig!  Alla åldrar har någonting att hämta i utställningen, som är synnerligen allmänbildande och rik till innehåll: konst, litteratur och historia! Och allt detta presenteras i en fantasieggande gestaltning! säger Yvonne Jacobsson, chef för Judiska Museet i Stockholm.

 Utställningen på Judiska museet öppnas 4 oktober 2010 och pågår till 13 mars 2011. Med anledning av utställningen arrangeras under hösten en rad intressanta program, bl.a. föredrag och filmvisningar.

 Utställningen på Judiska museet är resultatet av samarbete mellan en rad institutioner, huvudsakligen Judiska Museet, Polska institutet i Stockholm och Tjeckiska centret i Stockholm.

 ? Arbetet med utställningen tog två år och var en mycket intressant process, berättar Katarzyna Tubylewicz, direktör för Polska institutet i Stockholm. Det började med våra institutioner. Senare tillkom författaren Agneta Pleijel, som känner väl till både Schulz och Kafka. Det var hon som skapade den berättelse om Schulz och Kafka som blev ram för utställningen.

 I utställningen Franz Kafka och Bruno Schulz – gränslandets mästare får vi lära känna två av 1900-talets största författare, deras liv och verk. Utställningen ger tillfälle att träda in i en förlorad värld som ger en viktig bakgrund till dagens europeiska utmaningar gällande europeisk identitet.

 Multietniska regioner är karaktäristiska för Europa. Ett exempel på det är Galizien, beläget på gränsen mellan Polen, Ryssland, Ungern och Ukraina. Detta område har under åren bebotts av olika nationaliteter, bland annat ukrainare, polacker, ryssar, judar, tyskar, rutener och armenier. Utgångspunkten för Judiska Museets utställning är just Galizien som i dag är delat mellan Polen och Ukraina. Den stora judiska folkgruppen hade stort inflytande på områdets karaktär. Det var en värld av judiska bibliotek, klubbar, skolor, kaféer och synagogor som helt uppslukades av Förintelsen.

 På utställningen i Stockholm visas bland annat Bruno Schulz verk från Litteraturmuseet i Warszawa (däribland Schulz enda bevarade oljemålning Mötet, en scen av småstadsgata med två kvinnor och en ung chassid), från Judiska historiska institutet i Warszawa och från en privatsamling tillhörande Schulz enda levande släkting, Marek Podstolski, och dessutom Franz Kafkas brev i original.

 ? För den svenska publiken är Kafka redan en ikon. Bruno Schulz är inte så allmänt känd, så vi hoppas att Kafkaläsare ska upptäcka även Schulz genom utställningen, säger Katarzyna Tubylewicz från Polska institutet.

 ? Jag känner till Kafka mer än Schulz, säger Yael Fried, informatör vid Judiska Museet i Stockholm. Men nu när jag läst deras verk har jag upptäckt en fantastisk värld, som jag tycker kommer till uttryck i utställningen. Jag inser nu hur många beröringspunkter deras författarskap har och hur de speglar den förlorade världen.

? För dem som genomlevt förföljelse, exil och utplåning representerar Kafka och Schulz ett slags profeter, bärare av alltför stora nyheter, där den största utmaningen för människan förblir att söka och följa sin egen väg och bevara sin integritet – och att aldrig upphöra att älska sin medmänniska, på gott och ont, säger Lucie Svobodova, direktör för Tjeckiska centret.

? Utställningen på Judiska museet äger rum i samarbete med Polska institutet och Tjeckiska centret i Stockholm och tack vare många andra utmärkta aktörer. Min innerliga önskan är att utställningen får den uppmärksamhet den förtjänar, att den inspirerar och skapar nya insikter. Denna önskan hade säkert bekräftats av Franz Kafka och Bruno Schulz, avslutar Lucie Svobodova.

 Franz Kafka och Bruno Schulz – gränslandets mästare

Judiska museet i Stockholm

4 oktober 2010 – 13 mars 2011

 Samarbetspartner: Polska institutet i Stockholm, Tjeckiska centret, Litteraturmuseet i Warszawa, Franz Kafkasällskapet i Prag, Jewish Historical Institute, Warszawa, Marek W Podstolski, Litteraturmuseet i Prag, Judiska Biblioteket, Judiska Församlingens Kulturkommitté, Benjamin Geissler, Agneta Pleijel.

Formgivare: Gabriel Herdevall och Lina Sporrong

Finansiellt stöd från Svenska Akademien och Stockholms Stads Utbildningsnämnd

Välkommen!

                          


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor