fb


2010-06-30 8:55

Högskolan i Gävle får forskarutbildning inom Byggd miljö

| Mer

Högskola

Högskoleverket har godkänt ansökan från Högskolan i Gävle om forskarutbildning inom profilen Byggd miljö. Det innebär att planerade forskarutbildningar i Byggnadens energisystem respektive Inomhusmiljö kan starta läsåret 2010/2011.

- Det här är ännu ett tydligt tecken på att vår forskningsstrategi är rätt och att verksamheten har hög kvalitet. Nu har vi både forskarutbildning och masterexamensrätt inom profilen Byggd miljö och masterexamensrätt inom profilen Hälsofrämjande arbetsliv. Högskolan är på god väg att realisera sin forskningsstrategi, säger rektor Maj-Britt Johansson.

För ett år sedan godkändes högskolans ansökan om masterexamensrätt i energisystem. Möjligheten att ge masterutbildningar och nu även forskarutbildningar gör högskolans utbildningsutbud ännu attraktivare.

- Vår forskning inom Byggd miljö blir mycket konkurrenskraftig. Möjligheterna att locka doktorander utan att gå via ett annat lärosäte ökar. Vi kan också bygga starkare forskargrupper, vilket i förlängningen förbättrar våra utsikter att få externa forskningsmedel, säger Bengt Eriksson, chef för Akademin för teknik och miljö.

Inom profilen Hälsofrämjande arbetsliv har högskolan nyligen erhållit examensrätt på mastersnivå för området Arbetshälsovetenskap. En ansökan om examensrätt för forskarutbildning inom profilområdet Hälsofrämjande arbetsliv ska lämnas till Högskoleverket senast under 2012, det vill säga inom den tidsperiod som forsknings- och utbildningsstrategin gäller.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor