fb


2010-04-29 16:43

Örebro Rättighetscenter stämmer bensinmack för etnisk diskriminering

| Mer

Kommun

En romsk kvinna blev tvingad att betala för sin bensin i förskott på en bensinmack i Örebro och fick kränkande kommentarer om sin etnicitet. Anledningen var att macken tidigare haft ”problem med romer”. Nu lämnar Örebro Rättighetscenter in en stämningsansökan mot macken och yrkar på 20 000 kronor i ersättning till kvinnan på grund av diskriminering.

Händelsen inträffade i oktober då kvinnan besökte macken för att tanka. Men när hon stannade bilen och började förberedda tankning kom en anställd springande för att stoppa henne. Mannen sa att hon måste betala innan hon tankar och anledningen som gavs var att hon var rom. Runt om stod flera personer och kvinna kände sig mycket förödmjukad.

- Den behandling som kvinnan utsattes för är oerhört kränkande. Man drog nedlåtande slutsatser om henne enbart utifrån hennes etnicitet, säger Lars Thornberg som är verksamhetsansvarig på Örebro Rättighetscenter.

Det råder ingen tvekan om att särbehandlingen berodde på kvinnans etniska tillhörighet. Kvinnan var hon klädd i traditionell klädsel, vilket tydligt kännetecknade att hon var rom. När kvinnan efter tankningen frågade om hon i framtiden kunde få betala efteråt som alla andra fick hon svar att det inte var möjligt då hon vid nästa tillfälle kanske hade för avsikt att stjäla bensin.

 

Ärendet blir det första där Rättighetscenter stämmer i domstol. I och med den nya diskrimineringslagen från 2009 har vissa ideella organisationer talerätt vid diskrimineringsmål, något som nu Rättighetscenter använder sig av för att föra kvinnans talan. Ärendet är principiellt viktigt menar Vida Paridad som är den jurist som har hand om ärendet.

 

- Tidigare har vi valt att anmäla ärenden till Diskrimineringsombudsmannen när vi inte har lyckats nå en förlikning. I och med att vi nu lämnar in en egen stämningsansökan blir vi en helt fristående aktör vid diskrimineringsärenden.

 

Rättighetscenter är en antidiskrimineringsbyrå som får bidrag från Ungdomsstyrelsen för att motverka diskriminering och trakasserier i samhället. Människor som blivit utsatta för negativ särbehandling kan vända sig till Rättighetscenter för att få gratis stöd och rådgivning.

 

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor