fb


2009-10-15 9:51

Årets vinnare av Kunskapspriset 2009

| Mer

Skola

Sveriges största pris för nyskapande kunskapsspridning går i år till Mats-Eric Nilsson ("Hemlige kocken"), Brottsoffermyndigheten (för Rättegångsskolan), Snilleblixtarna, Patrik Hadenius (Språktidningen) samt Bengt Johansson, Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs Universitet som får pris tillsammans med Attila Szabo, matematiklärare på Sankt Eriks gymnasium i Stockholm.

Vinnarna får varsin prischeck på 250 000 kronor när Kronprinsessan Victoria under högtidliga former delar ut priserna vid Kunskapsgalan på Stadshuset den 19 oktober. Kunskapens dag, som äger rum samma dag på Kulturhuset i Stockholm, gästas även av Kunskapsprisets internationella hederspristagare - FN-rådgivaren, miljö- och hållbarhetsexpert samt fattigdomsbekämparen Jeffrey Sachs.

Av 450 nominerade kom 18 till final i årets Kunskapspris och nu är alltså sex vinnare klara.

- Jag är stolt och glad över att presentera sex mycket olika, men fantastiskt duktiga och inspirerande kunskapspristagare. Antalet nominerade har ökat år från år liksom bredden och spridningen av områden som de nominerade verkar inom - en utveckling som vi uppskattar och vill uppmuntra då själva kunskapsspridningen är det vi vill uppmärksamma och premiera. Jag ser fram emot en spännande dag den 19 oktober då vi ska diskutera kunskapsspridning, inspireras av goda kunskapsspridare och hylla årets hjältar, säger Arne Ekman, chefredaktör för Nationalencyklopedin.

Årets vinnare
Motiveringar och kontaktuppgifter finns nedan. Bilder finns på www.kunskapspriset.se.

Skola: Bengt Johansson, Nationellt Centrum för Matematikutbildning vid Göteborgs Universitet, delar priset med Attila Szabo, matematiklärare på Sankt Eriks gymnasium i Stockholm.

Näringsliv: Patrik Hadenius, Språktidningen.

Offentlig verksamhet: Brottsoffermyndigheten (Ulf Hjerppe).

Folkrörelser/organisationer: Snilleblixtarna i Sverige (Anna-Karin Cardell).

Övrig verksamhet/unik personlig insats: Mats-Eric Nilsson ("Hemlige kocken").

Internationella hederspriset: nationalekonomen och FN-rådgivaren Jeffrey Sachs.

Kontaktpersoner
Arne Ekman, juryns ordförande, chefredaktör NE: 070-326 18 31, 040-665 47 75, arne.ekman@ne.se
Christina Appelgren, informationschef NE: 070-200 36 10, 040-665 47 23, christina.appelgren@ne.se

Patrik Hadenius, Språktidningen, 0705-988 455, patrik@spraktidningen.se
Ulf Hjerppe, Brottsoffermyndigheten, 070-619 57 54, ulf.hjerppe@brottsoffermyndigheten.se
Anna-Karin Cardell, Snilleblixtarna, 013-470 44 99, info@snilleblixtarna.se
Mats-Eric Nilsson ("Hemlige kocken"), 070-5119236, mats-eric@talochskrift.se
Bengt Johansson, 070-573 2287, bengt.johansson@ncm.gu.se
Attila Szabo, 070-716 15 61, attila.szabo@utbildning.stockholm.se

Skola: Bengt Johansson, Nationellt Centrum för Matematikutbildning vid Göteborgs Universitet
"för att han under lång tid och med stor entusiasm och energi har verkat för att förbättra matematikkunnandet och utlärandet av matematik på alla skolnivåer i Sverige. Genom Nationellt Centrum för Matematikutbildning, som han förestår och aktivt har medverkat till, har han skapat en bas för förbättrad matematikutbildning i landet."

får priset tillsammans med Attila Szabo, matematiklärare på Sankt Eriks gymnasium i Stockholm

"för att han genom sin uppskattade och framgångsrika undervisning får gymnasieelever att känna glädje över matematiken och se sina resultat i ämnet förbättras. Dessutom för att han har varit med om att utforma URsmart, ett nytt koncept inom läxhjälp för elever och föräldrar. Han har vidare organiserat seminarier för gymnasielärare, skrivit läromedelsserien Origo Matematik A-E och bidragit till projektet www.webbmatte.se."

Näringsliv: Patrik Hadenius, Språktidningen (www.spraktidningen.se)
"för att han genom att starta och driva Språktidningen på ett tydligt sätt har ökat intresset för och kunskapen om det svenska språket. Tidningen, som säljs långt över förväntan, har snabbt etablerats som ett lustfyllt och självklart forum för inspiration, kunskapsspridning och debatt kring språkfrågor."

Offentlig verksamhet: Brottsoffermyndigheten (Ulf Hjerppe) (www.rattegangsskolan.se)
"för att myndigheten genom Rättegångsskolan på Internet på ett mycket välbehövligt sätt har ökat brottsoffers och vittnens kunskaper om vad som sker i samband med en rättegång. Genom att på ett pedagogiskt sätt visa vad som händer före, under och efter rättegången bidrar Rättegångsskolan till ett kunnigare och säkrare uppträdande för dessa personer"

Folkrörelser/organisationer: Snilleblixtarna i Sverige (Anna-Karin Cardell) (www.snilleblixtarna.se)
"för att föreningen stimulerar nyfikenhet, initiativförmåga, kreativitet och självtillit hos yngre skolbarn. Genom stegen pilla - sätta ihop - upptäcka - klura - bygga - visa kombinerat med något tema, t.ex. "Teknik för äldre", får föreningen barnen att tänka i nya, kreativa banor. En utmärkt lärarhandledning förstärker konceptet."

Övrig verksamhet/unik personlig insats: Mats-Eric Nilsson
"för att han genom tidningsartiklar och böcker tydligt har stärkt svenskarnas konsumentkunskap på livsmedelsområdet. Genom sina avslöjanden om fusk och lögner i t.ex. boken "Den hemlige kocken" har han fått många att efterfråga och ta till sig relevant information om de livsmedel vi dagligen köper och på så vis höjt vår kunskapsnivå, samtidigt som det har bidragit till folkhälsan i landet."

Internationella hederspriset: nationalekonomen och FN-rådgivaren Jeffrey Sachs
"för hans enastående och framgångsrika sätt att sprida kunskap i viktiga ekonomiska frågor, främst om hur fattigdomen på jorden kan utrotas och om hur vi kan åstadkomma en hållbar utveckling. Genom lysande föreläsningar, genom böcker i stora upplagor och genom direkt uppsökande och rådgivande verksamhet har han med sin ekonomiska kunskap nått ut till såväl allmänhet som makthavare, i enskilda länder och internationellt. Som chef för Earth Institute vid Columbia University, som rådgivare till olika länder i ekonomiskt trångmål och som rådgivare till FN:s generalsekreterare sprider han ständigt den positiva kunskapen: det går att komma till rätta med problemen!"

Länkar
http://www.kunskapspriset.se
http://www.flickr.com/photos/nationalencyklopedin - Bilder
http://www.youtube.com/user/nationalencyklopedin - Filmer
http://www.kunskapsbloggen.se/
http://twitter.com/NE_se

Kunskapsprisets jury 2009
Anna Carrfors Bråkenhielm, VD för Silverback, Madeleine Caesar, tidigare VD för KK-stiftelsen, Leif Edvinsson, adj. professor i intellektuellt kapital vid Lunds universitet, Leif Lindmark, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, Lena Olsson, chef för Lärum, Stockholms universitet, Jan-Eric Sundgren, Senior Vice President vid Volvo, Carl-Henric Svanberg, koncernchef vid Ericsson, Lena Treschow Torell, professor och tidigare VD för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Bengt Westerberg, styrelseordförande för Svenska Institutet och Svenska röda korset, Arne Ekman, chefredaktör för NE, juryns ordförande.

Om Kunskapspriset
Kunskapspriset belönar nyskapande kunskapsspridare som i sin gärning bidrar till att göra Sverige lite klokare. Alla kan nominera och alla kan bli nominerade! Det delas ut av NE med partner, och prissumman är totalt 1,5 miljoner kronor. I Kunskapspriset samarbetar Nationalencyklopedin med följande. Huvudpartner: KK-stiftelsen. Partner: E.ON, Lärarförbundet, PricewaterhouseCoopers, Stockholms stad, Vetenskapsrådet, VINNOVA. Sponsorer: Fokus, Malmö Aviation, Novus Group, Universeum.

Kunskapens dag (program och anmälan på hemsidan)
Kunskapsprisets internationella hederspristagare 2009, Jeffrey Sachs, en av världens mest ansedda ekonomer och rådgivare för bl.a. IMF, Världsbanken och OECD, har lyckats att effektivt nå ut med kunskap om hur världens fattigdom kan utrotas.
Hans Rosling, kunskapspristagare 2007, professor i folkhälsa, förklarar världens utveckling på några minuter, Angeles Bermudez-Svankvist, generaldirektör för Arbetsförmedlingen, berättar om hur kunskap kan spridas genom mångfald, Marianne Barner, Head of IKEA Social Initiative, berättar bl.a. om hur kunskap kan förändra livet för barn i Indien. Utbildningsminister Jan Björklund finns på plats för att kommentera och svara på frågor. Dagen leds av John Chrispinsson, programledare och journalist, med hjälp av Lotta Jankell, programledare och lärare.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor